AKTUALNOŚCI

Obecnie Fundacja prowadzi następujące zajęcia:

  1. Program dla seniorów z terenu Gminy Nieporęt. Zajęcia odbywają się w Ryni, w pomieszczeniu Klubu Młodzieżowego. Są to zajęcia ogólnorozwojowe „Zdrowy Kręgosłup” oraz wiele innych spotkań tematycznych, wycieczki jednodniowe, spacery nordic walking, kawiarenka Pyszotka. 
  2. Prowadzenie dwóch Klubów Młodzieżowych w Ryni i w Zegrzu Południowym.
  3. Udzielanie wsparcia psychologicznego dla rodzin z Legionowa oraz zamieszkałych na terenie Gminy Nieporęt.
  4. Wsparcie socjoterapeutyczne dla świetlic młodzieżowych.