ZAJĘCIA

Fundacja organizuje:

  • świetlice terapeutyczne w województwie mazowieckim
  • spływy kajakowe dla dzieci i młodzieży
  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i rodzin
  • akcje charytatywne dla osób potrzebujących
  • zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe
  • wycieczki rowerowe
  • wycieczki jednodniowe 
  • wyjazdy wakacyjne
  • wyjazdy zimowe

Fundacja bierze udział w różnego rodzaju konkursach, pozyskuje środki na realizację celów Fundacji z dobrowolnych wpłat darczyńców, ubiega się o środki zewnętrzne (z Unii Europejskiej), oraz w ramach grantów z puli Marszałka Województwa Mazowieckiego i innych.