O FUNDACJI

Fundacja została założona w 2018 roku. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Warszawie.

Głównym Fundatorem Fundacji jest Barbara Sztylko.

Cele Fundacji:

  • Promocja zdrowego stylu życia
  • Aktywizacja sportowa dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów
  • Działalność profilaktyczna i edukacyjna w zakresie zdrowego stylu życia
  • Pomoc psychologiczna dla dzieci, dorosłych i rodzin